ҮНДЭСЛҮҮЛЭХ

Үндэстэй болгох: цэцэг үндэслүүлэх (цэцгийг үндэстэй болгох) - Тасалгааны цэцгийг тарихаас өмнө дэлгэрэнгүй... Өдрийн сонин.