ҮНДЭСЛЭГДЭХ

Үндэс суурь болгуулах - Үндсэн хуулиас Монгол улсын бусад хуулиуд үндэслэгдэнэ. Монгол Улсын Үндсэн хууль.