ҮНДЭСЛЭХ

1. Ургамлын үндэс гарах, бий болох: цэцэг үндэслэх (цэцэг үндэстэй болох) - Хонь ямааг дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. [шилжсэн] Үйл явдалд нотлох эш үндэс гаргах, тулгуурлах - Үүнээс үндэслээд би нутгийнхаа тухай бодолд шилжсэн юм. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., үндэслэн байгуулагч (анхлан суурийг тавьсан хүн), баримтыг үндэслэх (баримтыг эш болгох), зарчимд үндэслэх (зарчимд тулгуурлах), тогтоолд үндэслэн (тогтоолд тулгуурлан), шийдвэрийг үндэслэн (шийдвэрт тулгуурлан, шийдвэрийг эш баримт болгон).

цэцэг үндэслэх цэцэг үндэстэй болох
үндэслэн байгуулагч анхлан суурийг тавьсан хүн
баримтыг үндэслэх баримтыг эш болгох
зарчимд үндэслэх зарчимд тулгуурлах
тогтоолд үндэслэн тогтоолд тулгуурлан
шийдвэрийг үндэслэн шийдвэрт тулгуурлан, шийдвэрийг эш баримт болгон