ҮНДЭСТЭЙ

1. Үндэс ихтэй, үндэс сайтай: үртэй хүн жаргадаг, үндэстэй бүхэн ургадаг [зүйр цэцэн үг] (үр, дэлгэрэнгүй...


2. Үнэний хувьтай, иш баримттай: үндэстэй хэлэх (иш баримттай хэлэх), үндэстэй шалтгаан (байж болох шалтгаан), дэлгэрэнгүй...
үртэй хүн жаргадаг үндэстэй бүхэн ургадаг үр, үндэстэй бүхэн ургаж, төлждөг
үндэстэй хэлэх иш баримттай хэлэх
үндэстэй шалтгаан байж болох шалтгаан
бүрэн үндэстэй бүрэн боломжтой