ҮНДСЭРХҮҮ

1. Үндэс маягийн, үндэстэй төстэй;


2. Үндсэрхэг.