ҮНГЭГДЭХ

1. Хатуу зүйлийг нухлагдан зөөлрөх, үрчгэр болох: үнгэгдсэн хувцас (үрчгэр болсон хувцас) - Сүхээ дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана;


2. [шилжсэн] Хүн, амьтанд ноолуулах.