ҮМХЭХ

1. Амандаа нэгмөсөн хийх, амандаа зуух: чихэр үмхэх (чихэр идэх), мах үмхэх (махнаас дэлгэрэнгүй...


2. Бахь мэтийн багажийн хазуурын хазах, чимхэх: үмхэх хазах [хоршоо] (бахь өрөлбө мэт юмны хазуураар хавчих, зуух).

чихэр үмхэх чихэр идэх
мах үмхэх махнаас тасалж амандаа хийх
загас үмхэх загас дэгээний үзүүрийг амандаа хийх
амаараа шороо үмхэх а. Хүнд хууртагдах, мэхлэгдэх; б. Хүнд байдалд орох, туйлдаж зүдрэх
бүлх үмхсэн мэт ямар ч яриа хөөрөөгүй, юу ч ярихгүй
үмхэхэд үргүй нь дээр үхэхэд үртэй нь дээр үр хүүхэд эрхэм гэсэн санаа
үмхэх хазах бахь өрөлбө мэт юмны хазуураар хавчих, зуух