ҮМХЛЭХ

Байн байн үмхэх, түргэн түргэн үмхэх - Уснаас гарсан морь дэргэд нь ирж, эргийн сахлаг боргоос шажигнуулан үмхэлж дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг.