ҮМТРЭХ

Халцрах, унах, ойчих, зулгарах (үс): туурайн салаа үмтрэх (туурайн завсарх нүх зулгарах), дэлгэрэнгүй...