ҮМТ I

Хойд зүг; үмт хаалга (хойд хаалга).

Ижил үг:

ҮМТ II