СИМ КАРТ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Гар утсанд хийх зориулалттай, харилцаа холбооны бичил карт.

 

Мобикомын сим карт 5000₮-өөр худалдаж дэлгэрэнгүй...

 

Үг оруулсан: Ж.Од-Эрдэм