4Д ФРЕЙМ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Гуурс бодон холбогчоор холбон тоглодог математик, сэтгэх чадварын наадгай


4Д фрейм, шагай хоёрыг би тоглох дуртай.

Үг оруулсан: Ж.Од-Эрдэм