ЗООДОЙ III
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Тааныг түүж жижиглэн хэрчээд аарцтай холин дугуй хэлбэрээр хэвлэж хатаасныг хэлнэ.

Үг оруулсан: С.Өлзийсайхан