ЖУР ЖУР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хурдан хурдан, сүр сар хийсэн гэсэн утгатай үг. (Арын гудамны Дондог ч жур жур хийсэн мөн ч шуурсан хүн шүү дээ.)

Үг оруулсан: Seseeraltankhuyag
Манай нутагт ч мөн хурдан, түргэн гэсэн утгыг "жур" хэмээх үгээр илтгэх нь бий.

Тайлбар оруулсан: Д.Самбалхүндэв (Хөвсгөл, Мөрөн) 2016-06-18

Манай нутагт ч мөн хурдан, түргэн гэсэн утгыг "жур" хэмээх үгээр илтгэх нь бий.

Д.Самбалхүндэв (Хөвсгөл, Мөрөн)2016-06-18 15:03:58