ХУМБАРАЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Шагайгаар наадах наадмын нэр. 

Үг оруулсан: Ч.Жачин