ЗҮРХЭН-ТИВ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Монгол хэлтэн монгол угсаатнуудын оршин суугаа уугуул нутаг дэвсгэр. 

Үг оруулсан: nyamsuren
2005 онд Н,Одхүүгийн орчуулга хийхдээ гаргаж ирсэн шинэ нэр томьёо.

Тайлбар оруулсан: nyamsuren 2015-11-30
Эвхмэл монгол бичгээр энэ шинэ нэр томьёогоо 2005 онд эмблем болгосон лого.

Тайлбар оруулсан: nyamsuren 2015-11-30

2005 онд Н,Одхүүгийн орчуулга хийхдээ гаргаж ирсэн шинэ нэр томьёо.

nyamsuren2015-11-30 13:24:03


Эвхмэл монгол бичгээр энэ шинэ нэр томьёогоо 2005 онд эмблем болгосон лого.

nyamsuren2015-11-30 13:29:43