ЖУНАР
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хамаргүй хүн - Тэр зайлуул, муу өвчнөөс болоод жунар болсон гэдэг. Яриа.

Үг оруулсан: Lkhaajav