ТОЖИГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Эрэгтэй хүний үрийн шингэн (Зүүдэндээ тожигоо гаргав).

Үг оруулсан: Lkhaajav