ЮҮТҮБ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Олон нийтийн дуут бичлэг тараах зориулалтын сүлжээ (Youtube-д шинэ бичлэг орсон байна.)

Үг оруулсан: Ж.Од-Эрдэм