СИЙСЭН
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хөгширсөн үхэр, хониныг шүд хоорондын зай их гарсан байдал, шүднийх нь элэгдэлээр ийн нэрлэдэг байна.

Үг оруулсан: С.Өлзийсайхан