ЗАНГАРАГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хувь хүн өөрийн гэсэн хатуу дүрэм журам ёс жаягтай байх, түүндээ үнэнч байх (Зангарагтай эр)

Үг оруулсан: Munkhjargal Ganbaatar
Тайван байдлаа бую жигд шулуун хөдөлгөөнөө алдахгүй хадгалах чанар. сэгэгэтэй моголчууд "инэрц" гэж хэлэх дургүй байдаг.
зангаргаараа нэлээд яваад зогсох ( зангарагтаа нэлээд яваад зогсох---- хөдөлгөөний зан чанраа хадгалах); зангаргаа хадгалан байх (хөдөлгөөний хурдаа хадгалан байх зан чанар ); машин явахд зангаргаасаа ( тайван байсан зан чанараасаа ) болж хойшоо ойчих. хүүхэд "инэрц" гэж хэлэх дургүй байдаг.

Тайлбар оруулсан: Ch.Ayuush 2016-02-26

Зангарга гэсэн хэлбэрээр толийн үгийн санд бий. Тайлбар нэмэн дэлгэрүүлсэнд баярлалаа.

Зочин 2015-09-30 11:36:33


Тайван байдлаа бую жигд шулуун хөдөлгөөнөө алдахгүй хадгалах чанар. сэгэгэтэй моголчууд "инэрц" гэж хэлэх дургүй байдаг.

зангаргаараа нэлээд яваад зогсох ( зангарагтаа нэлээд яваад зогсох---- хөдөлгөөний зан чанраа хадгалах); зангаргаа хадгалан байх (хөдөлгөөний хурдаа хадгалан байх зан чанар ); машин явахд зангаргаасаа ( тайван байсан зан чанараасаа ) болж хойшоо ойчих. хүүхэд "инэрц" гэж хэлэх дургүй байдаг.

Ch.Ayuush2016-02-26 16:49:44


муухай зан, худрагагүй ааш, нохой зан

Зочин 2021-05-18 22:01:02