ГОНИО
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Зуйварган, хүний юмыг аваад буцааж өгдөггүй хүнийг хэлнэ. (6-р багийн ард Гонио Данзан хэмээх хүний эхнэр Мөнгөн хэмээгч нэртэй 50 орчим настай хүн дэлгэрэнгүй...

гоог гонио гэх мэтээр халаасны хулгайч нарыг нэрэлдэг

хэдэн гонио хөндлөнд гоогдод - хэдэн халаасны хулгайч нар автобусанд хулгай хийгээд

Тайлбар оруулсан: Ц.Пүрэвжаргал 2015-09-25

гоог гонио гэх мэтээр халаасны хулгайч нарыг нэрэлдэг

хэдэн гонио хөндлөнд гоогдод - хэдэн халаасны хулгайч нар автобусанд хулгай хийгээд

Ц.Пүрэвжаргал2015-09-25 22:54:45