ХАНЖ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Зуух тойрон байх модон хашлаг. хүрээ (Галын ханж цэвэрлэ. Ханжин дээр данхтай халуун цай байна)

Үг оруулсан: Д.Сумъяа
Ханжит - ханж гэдэг үгээс газрын нэр үүсчээ
Ханжитад айл олон зусч байна

Тайлбар оруулсан: Д.Сумъяа 2015-05-08
Зуух гэсэн утгатай үг

Тайлбар оруулсан: User 2016-06-12

Ханжит - ханж гэдэг үгээс газрын нэр үүсчээ

Ханжитад айл олон зусч байна

Д.Сумъяа2015-05-08 14:19:42


Зуух гэсэн утгатай үг

User2016-06-12 19:56:02