АЙЛАХ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

[ордос аман аялгуу] Шүүрс алдах (Чи юунд айлж чийлээд байгаа юм бэ? Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.)

Үг оруулсан: Зочин