БИЙЛ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/
Тооцооны хуудас (Бийлээ аваад ирэхгүй юу?)
Үг оруулсан: Зочин