МӨНХЦЭВДЭГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/
Тэг буюу түүнээс доош градуст хоёр буюу түүнээс дээш жил орших ул хөрс, чулуулгийн мөнхцэвдэг гэнэ. (Монгол орон нь зүүн Сибирийн мөнхцэвдэгт бүсийн дэлгэрэнгүй...
Үг оруулсан: Jambaljav Hemchig
Тэг буюу түүнээс доош градуст хоёр буюу түүнээс дээш жил орших ул хөрс, чулуулгийг мөнхцэвдэг гэнэ.
Монгол орон нь зүүн Сибирийн мөнхцэвдэгт бүсийн өмнөд захад оршдог онцлогтой.

Тайлбар оруулсан: Jambaljav Hemchig 2016-02-03

Тэг буюу түүнээс доош градуст хоёр буюу түүнээс дээш жил орших ул хөрс, чулуулгийг мөнхцэвдэг гэнэ.

Монгол орон нь зүүн Сибирийн мөнхцэвдэгт бүсийн өмнөд захад оршдог онцлогтой.

Jambaljav Hemchig2016-02-03 11:08:57