БАЙСНАА
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

"Байх" гэдэг үгийг өнгөрсөн цаг дээр хувиргахад "байсан" болно. Ийм тийм байсан гэж өнгөрсөн үеэ дурсдаг. (Үгүйрэхийн цагт байснаа боддог. Үхэхийн дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Тэмээч Г.Эрдэнцогт