ЙОГ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүсэл тачаал, шаардлагагүй хэрэгцээ, хоосон сүсэг бишрэлээс бүрэн ангижирч, эрүүл энх бие махбодиор жинхэнэ аз жаргалыг мэдэрч зовлонгоос өөрийгөө дэлгэрэнгүй...

Үг оруулсан: Тэмээч Г.Эрдэнцогт