МАШИВ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Хүүл унд зохихгүй ходоод гэдэс эвгүйцэх, полог. 

Үг оруулсан: Lkhaajav