ШУВАЛДАЙ
/Олон нийтийн санал болгосон үг/

Оноосон нэр, газар орны нэр бололтой. Ийм үг орсон аж ахуйн нэгжийн нэр байна ("Хан шувалдай коистракшн)

Үг оруулсан: Б. Аманбай

Бас боржгин, хатгин гэдэгтэй адил овгийн нэр ч байж болох юм.

Зочин 2017-01-20 15:48:22