ҮЗЭЛТ

Үзэл бүхий - Богд эзэнтэн Америк, Японоос тусламж гуйх бичигт тамга дарахын хамт улаан үзэлт Орос улсаас мөн гуйлт дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Хувьсгал танаа өчье.