ҮЗЭГДЭЛ I

1. Үзэгдэх зүйл, харагдах зүйл: байгалийн үзэгдэл (байгаль ертөнцийн байнгын элдэв юмс, сонин хачин дэлгэрэнгүй...

байгалийн үзэгдэл байгаль ертөнцийн байнгын элдэв юмс, сонин хачин зүйлүүд
нийгмийн үзэгдэл хүний нийгмийн амьдрал дахь элдэв харилцаанаас үүдэн гарах асуудал
ерийн үзэгдэл энгийн байх хэрэг явдал, элдэв зүйл
ер бусын үзэгдэл ховор тохиолдох, гайхалтай зүйл
хий үзэгдэл хий харагдах юм, санаандаа ургуулсан хий зүйл
шинэ үзэгдэл шинээр үүсэх ба тохиолдох зүйл
үзэгдэл төлөв юмны үзэгдэж харагдах байдал
үзэгдэл хувирал юмны үзэгдэх, хувирах байдал
Ижил үг:

ҮЗЭГДЭЛ II