хий үзэгдэл
хий харагдах юм, санаандаа ургуулсан хий зүйл