ҮЗҮҮРТ

Үзүүр бүхий: хурц үзүүрт (хурц үзүүр бүхий) - Ямар нэгэн хурц үзүүрт юмаар байн байн чичиж байх дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгор зул., нэгэн үзүүрт сэтгэл (аливаа зүйлд хоёргүй сэтгэлээр хандах хандлага) - Уулын их модны орой цөм гагцхүү өндөр тэнгэр өөд тэмүүлсэн байдаг шиг тийм л нэгэн үзүүрт сэтгэлтэй болсон байв. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., хоёр үзүүрт зүүгээр оёдол оёж болохгүй [зүйр цэцэн үг] (хоёр туулай хөөсөн хүн хоосон хоцордог, хэрэг явдалд туйлбартай хандах гэсэн санаа).

хурц үзүүрт хурц үзүүр бүхий
нэгэн үзүүрт сэтгэл

аливаа зүйлд хоёргүй сэтгэлээр хандах хандлага

хоёр үзүүрт зүүгээр оёдол оёж болохгүй хоёр туулай хөөсөн хүн хоосон хоцордог, хэрэг явдалд туйлбартай хандах гэсэн санаа