хоёр үзүүрт зүүгээр оёдол оёж болохгүй
/ зүйр цэцэн үг /
хоёр туулай хөөсөн хүн хоосон хоцордог, хэрэг явдалд туйлбартай хандах гэсэн санаа