ҮЗМЭР

Нийтэд үзүүлэхээр бэлдэж тавьсан юм - Музейн эрт галавын амьтдын үзмэрт цөөн хэдэн хүн юм тайлбарлуулж байв. дэлгэрэнгүй...

музейн үзмэр музейд үзүүлэхээр тавьсан юм
үзмэр шинэчлэх үзүүлж буй зүйлээ шинэчлэх
үзмэрт тавих үзүүлэхээр тавих
үзмэрийн бараа үзүүлэхээр зэхсэн зүйл