ҮЗҮҮЛЭГЧ

1. Юмыг хариуцан үзүүлэх хүн;


2. Баримт юм үзүүлсэн этгээд - Төвшин дүр үзүүлэгч Гал шарынхан ч босон харайлдаж морь мориндоо мордон ухаан жолоогүй давхин одов. дэлгэрэнгүй...