ҮЗМЭРЧ

Зөнч, бэлгэч, юмыг урьдчилан хэлэгч: үзмэрчид очих (өөрийн хувь заяагаа урьдчилсан хэлүүлэхээр, мөн дэлгэрэнгүй...