чихний үдээр таслах шахах
хэтэрхий чанга дуугарах, хашхирах