БАВЧАА

1. Бавнаа, бавтнаа: бавчаа ухна (бавнаа ухна);


2. [шилжсэн] Үглээ, чалчаа, яншаа: бавнаа чавганц (яншаа чавганц).

бавчаа ухна бавнаа ухна
бавнаа чавганц яншаа чавганц