БААРТАХ

1. Саатах, яршиг чирэгдэл болох, түвэг учрах: замдаа баартах (замдаа саатаж бэрхшээл үзэх);


2. Үг хэл нь ээдрэх, гацах: хэл баартах (хэл ээдрэх);
3. Алдаа гаргах, хөгөө чирэх: баартан хөлрөх (ихэд мэгдэн хөлрөх) - Эрдэнэт хүмүүсийн чуулганд орсон тэнэг дордуул баартан хөлрөх дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.

замдаа баартах замдаа саатаж бэрхшээл үзэх
хэл баартах хэл ээдрэх
баартан хөлрөх ихэд мэгдэн хөлрөх