БААРУУ

1. Буцаж няцдаг, итгэлгүй, найдваргүй;


2. Саатан гацсан, яршиг түвэг ихтэй;
3. Хөөрүү, хөөргөн - Саадаг агссан ангуучин яаруу бааруу айсуйг саахалтын газраас харсан янзага зог тусав. дэлгэрэнгүй... бааруу сааруу ~ сааруу бааруу [хоршоо] (хөнгөн хийсгэлэн), хөөрүү бааруу [хоршоо] (хийрхүү, онгиргон, сагсуу).

бааруу сааруу~сааруу бааруу

хөнгөн хийсгэлэн

хөөрүү бааруу хийрхүү, онгиргон, сагсуу