УВ II

Хүч нэмэгдүүлэх сул үг: ув улаан [хоршоо] (тод улаан, час улаан), ув улаан болох (а. дэлгэрэнгүй...

ув улаан тод улаан, час улаан
ув улаан болох а. Ихэд халууцан нүүр улайх; б. Ичих
ув улаан хацартай а. Нар салхинд онгон хацар нь улаан болсон байх; б. Эрүүл, чийрэг; в. Улаан хацрыг нь өхөөрдсөн нь
ув улаан царай маш улаан царай
ув улаан ширэм халуунд ихэд халж улайссан ширэм
Ижил үг:

УВ I