ув улаан хацартай
а. Нар салхинд онгон хацар нь улаан болсон байх; б. Эрүүл, чийрэг; в. Улаан хацрыг нь өхөөрдсөн нь