УВАДИНИ
/ хуучирсан /

1. Гэрээс гарах шагшаабад авхуулагч хувраг;


2. Сургаалын багш, ханчин хамба.