УВАЙЛАХ

1. Юманд анхаарал тавих, ажиглах, хайхрах: ахмадыг эс увайлах (өөрөөсөө нас ахмад хүнийг эс дэлгэрэнгүй...


2. Болгоомжлох, тааж мэдэх: муу хүн гэж эс увайлах (муу хүн гэж мэдсэнгүй).

ахмадыг эс увайлах өөрөөсөө нас ахмад хүнийг эс хүндэтгэх
хүйтэнд увайлахгүй хүйтнийг эс хайхрах
увайлсангүй тоомсорлосонгүй, хүндэтгэсэнгүй
муу хүн гэж эс увайлах муу хүн гэж мэдсэнгүй