УВДИСЛАГ

Увдис сайтай - Хэрэв энэ шинэ амьдрал, шинэ хүмүүсийн дунд ийм нэг увдислаг хүчин байхгүй сэн бол дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот.