УВАА :

уваа цуваа (а. Хэсэг хэсгээр цувж тогтсон нь, б. Хэсэг хэсгээр цувж явсан нь) - Хай хөөс, хөндийн дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.