УВ I
/ ургамал /

Гал үлээн асаадаг сахал өвс.

Ижил үг:

УВ II