ув улаан болох
а. Ихэд халууцан нүүр улайх; б. Ичих